Kontakt: Świętego Wawrzyńca 6, 31-060 Kraków
Tel.: 12 370 33 70
aparthotel@miodosytnia.com.pl